OFERTA

DLA BIZNESU

Oferta współpracy dla firm, banków i instytucji finansowych w zakresie windykacji

i zakupu wierzytelności oraz dochodzenia należności z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umów.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Podejmowane przez nas w procesie dochodzenia roszczeń pieniężnych czynności na rzecz i w imieniu Klienta mają doprowadzić do odzyskania należności w możliwie krótkim czasie. Analiza każdej sprawy przeprowadzana jest indywidualnie w celu doboru odpowiedniej strategii procesu windykacji.

znacznik

ZAKUP "ZŁYCH" DŁUGÓW

Dokonujemy zakupu zarówno pojedynczych wierzytelności, jak i całych pakietów wierzytelności – o różnym statusie prawnym i stopniu przeterminowania. Jesteśmy zainteresowani nie tylko zakupem wierzytelności bieżących, ale również tzw. wierzytelności "trudnych" lub "śmieciowych".

znacznik

OFERTA

DLA SYNDYKÓW

Oferta w zakresie zakupu wierzytelności

zbywanych w postępowaniach

upadłościowych i likwidacyjnych.

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

Nabywamy wierzytelności oferowane do sprzedaży w postępowaniach upadłościowych oraz likwidacyjnych, w tym wierzytelności po bezskutecznych egzekucjach i inne wierzytelności trudnościągalne. Kupujemy wierzytelności zbywane w trybie przetargu, aukcji oraz z wolnej ręki.

znacznik

Polityka plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony WWW - TIFL