OFERTA DLA SYNDYKÓW I LIKWIDATORÓW

Zakup wierzytelności

Nabywamy wierzytelności o różnym statusie prawnym i stopniu przeterminowania, które są oferowane do sprzedaży w postępowaniach upadłościowych oraz likwidacyjnych. Nasza propozycja dotyczy zarówno wierzytelności pojedynczych, jak i całych ich pakietów. Wierzytelności, których zakupem jesteśmy zainteresowani, poza wierzytelnościami "bieżącymi", to przede wszystkim tzw. wierzytelności "trudne" lub "śmieciowe", w tym wierzytelności po bezskutecznych egzekucjach oraz wierzytelności "objęte" postępowaniem upadłościowym. Dłużnikami mogą być: osoby fizyczne (prowadzące/nieprowadzące działalności gospodarczej), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przelewy wierzytelności w realizowanych przez nas transakcjach mają postać

cesji ostatecznej, przy której zbywca wierzytelności (Syndyk/Likwidator) uzyskuje

zapłatę ceny w pełnej umówionej wysokości już przy zawarciu umowy.

Przy dokonywanym przez nas zakupie wierzytelności realizujemy wszelkie czynności formalnoprawne w sposób dogodny dla stron transakcji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych, gwarantujących bezpieczeństwo transakcji. Rola zbywcy ogranicza się jedynie do złożenia podpisów na umowie przelewu wierzytelności oraz udostępnienia dokumentacji stwierdzającej istnienie wierzytelności.

Syndyk lub Likwidator przy zawarciu umowy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności

związanej z niewypłacalnością dłużnika.

Przejrzyste i uczciwe zasady realizowanych z naszym udziałem transakcji, jak i finansowanie ich ze środków własnych, istotnie wpływa na szybkość procesu decyzyjnego po naszej stronie oraz gwarantuje dojście transakcji do skutku w przypadku uzyskania przez strony porozumienia co do jej warunków.

Polityka plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony WWW - TIFL