O FIRMIE

Jesteśmy firmą zajmującą się windykacją i zakupem wierzytelności

powstałych w obrocie gospodarczym.

Nasza oferta skierowana jest głównie do przedsiębiorców oraz syndyków i likwidatorów.

Przy tworzeniu obowiązującego w naszej firmie modelu biznesowego doszliśmy do przekonania, iż jedynie indywidualne podejście do prowadzonych spraw może przynieść satysfakcjonujące efekty w tej szczególnie trudnej branży, jaką jest windykacja wierzytelności. Tylko bowiem zindywidualizowanie działań daje gwarancję wysokiego poziomu obsługi prowadzonych spraw.

Obserwując poczynania wielu konkurencyjnych firm oraz bazując na własnych doświadczeniach uznaliśmy, że możemy uzyskać pożądane rezultaty m.in. odchodząc od masowego modelu obsługi wierzytelności.

Istotnym elementem sukcesu w procesie windykacji wierzytelności jest

aktywne stosowanie rozmaitych instytucji oraz rozwiązań prawnych, które skutkują

uzyskaniem przez nas na rzecz Wierzyciela zabezpieczenia dochodzonych przez niego

wierzytelności lub całkowitego ich zaspokojenia.

W toku prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, którą traktujemy jako swego rodzaju "misję", bacznie zwracamy uwagę na ciągłą ewolucję rynku wierzytelności, w tym zwiększający się poziom świadomości prawnej dłużników, który z kolei przekłada się na stosowanie przez nich bardziej wyszukanych technik ucieczki przed odpowiedzialnością za dług. W tak kształtującym się otoczeniu gospodarczym, w którym przychodzi funkcjonować zarówno nam, jak i naszym Klientom, szczególnie istotnym jest korzystanie z optymalnych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych, co stanowi podstawę realizowanej przez nas procedury dochodzenia roszczeń finansowych.

Polityka plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt strony WWW - TIFL